Η Εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1984. Επαναδραστηριοποιήθηκε το 1992 με την επωνυμία "ΜΙΔΑΣ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Ποτών και Τροφίμων, Διανομών, Αντιπροσωπειών και Πληροφορικής" και με το διακριτικό τίτλο "ΜΙΔΑΣ Α.Ε.".

ΜΙΔΑΣ Α.Ε.

Η διάρκεια της εταιρίας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια αρχόμενη από την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού και της περί παροχής άδειας συστάσεως και εγκρίσεως αυτού νομαρχιακής αποφάσεως.

Έδρα της εταιρίας είναι η Κοινότητα Πικερμίου Αττικής.

Οικονομικά στοιχεία

2017

Όλα τα αρχεία για το έτος 2017.

Ετήσια Οικονομική Κατάσταση (pdf)

2016

Όλα τα αρχεία για το έτος 2016.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2015

Όλα τα αρχεία για το έτος 2015.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2014

Όλα τα αρχεία για το έτος 2014.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2013

Όλα τα αρχεία για το έτος 2013.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2012

Όλα τα αρχεία για το έτος 2012.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)

2011

Όλα τα αρχεία για το έτος 2011.

αρχείο ισολογισμού (pdf) προσάρτημα (pdf)